lid worden

De BAV is de belangrijkste handelsvereniging in de afvalhoutindustrie. Het vertegenwoordigt de politieke, economische en technische belangen van 103 leden.

Forum voor de uitwisseling van feiten en meningen

Het hart van de vereniging zijn de interne technische commissies en werkgroepen van de vereniging. Hier ontwikkelen de leden technische verklaringen en deskundige adviezen over actuele onderwerpen, zoals de wijziging van de Afvalstoffenverordening.

Netwerkdienstverlener voor economie, wetenschap en politiek

De vereniging biedt verschillende netwerkevenementen aan om de spelers in de afvalhoutsector uit de economie, de wetenschap en de politiek samen te brengen. Met name de jaarlijkse Old Timber Day met zijn interne avondevenement aan de vooravond van het evenement heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor de industrie. Twee keer per jaar vindt ook de algemene vergadering met gezellige ledenavonden plaats.

De vereniging als communicator voor een sterke industrie

De afvalhoutindustrie is in Duitsland een pionier op het gebied van recyclingbeheer, grondstoffen en klimaatbescherming. Het FOT verricht belangrijk educatief werk voor politici en het publiek (FOT imagobrochure) en brengt regelmatig politici en bedrijven samen in het kader van bezoeken van parlementsleden.

Toegevoegde waarde door lidmaatschap

De BAV is de politieke spreekbuis van de afvalhoutindustrie. Het brengt experts samen om samen effectieve oplossingen te ontwikkelen. De vereniging en haar leden beschikken over een veerkrachtig netwerk om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Ook u kunt de toegevoegde waarde van het BAV-lidmaatschap ervaren!

Lidmaatschap, toelatingscriteria en jaarlijkse contributie

Gewoon lidmaatschap

  • Elke natuurlijke of rechtspersoon die commercieel betrokken is bij de verwerking en recyclage van afvalhout, alsook bij de ontvangst, de logistiek en de handel in afvalhout, kan gewoon lid worden van de vereniging.
  • Lidmaatschapskosten 3.500 Euro
  • Bij een jaaromzet van minder dan 5 miljoen euro wordt het lidmaatschapsgeld verlaagd tot 2.500 euro (jaarlijks bewijs vereist).
  • Aanvraag van het BAV-lidmaatschap

Buitengewoon lidmaatschap (ondersteunend lid)

  • Buitengewoon lid (ondersteunend lid) kan elke natuurlijke of rechtspersoon zijn die indirect betrokken is bij het thema afvalhout (bijv. plannings- en adviesbureaus en machinefabrikanten).
  • Lidmaatschapskosten 1.500 Euro
  • Toelatingsaanvraag Sponsorlidmaatschap

Conact: info[at]altholzverband.de

X
%d bloggers liken dit: